– Bomberos y SAMU se dirigen a calle Egaña altura #2101.

Caída de persona ( sexo masculino) con contusión craneal.